CÁCH CHÈN VIDEO TỪ YOUTUBE VÀO WEBSITE ĐƠN GIẢN NHẤT:

Bước 1: Truy cập vào trang youtube và đến mục video cần chèn:

     -Click vào nút chia sẻ -> bôi đen và copy mã nhúng.Bước 2: Dán đoạn mã trên vào website – nơi cần hiển thị video.

      -Chọn vị trí cần xuất hiện video -> click mã HTML  trên thanh công cụ -> dán mã
nhúng -> click lại mã HTML


Bước 3: Hoàn thành