Thiết kế website

Hướng dẫn

Gmail - cho phép ứng dụng kém an toàn

Gmail - cho phép ứng dụng kém an toàn

Ngày đăng: 06.09.2018

Một số thiết bị và ứng dụng sử dụng công nghệ đăng nhập kém an toàn hơn, điều này có thể khiến tài khoản của bạn dễ bị tấn công. Bạn có thể tắt quyền truy cập của các ứng dụng này (những ứng dụng chúng tôi đề xuất) hoặc chọn sử dụng bất chấp rủi ro.

    |< <   1    > >|