Hướng dẫn cách phân quyền quản trị Fanpage Facebook mới nhất 2023

Hướng dẫn cách phân quyền quản trị Fanpage Facebook mới nhất 2023

Hướng dẫn cách phân quyền admin trong Fanpage Facebook trên trình duyệt mới nhất 2023

I. Cách phân quyền quản trị Fanpage Facebook trên trình duyệt máy tính

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập vào trang trong Facebook > Chọn trang Fanpage muốn phân quyền > Bấm Quản lý > Chọn Quyền truy cập trang > Chỗ ''Người có quyền truy cập trên Facebook'' bấm vào nút thêm mới > Nhập tên, email và chọn vai trò người được phân quyền > Xác nhận mật khẩu tài khoản Facebook và nhấn Gửi để hoàn tất.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào mục Trang trong Facebook của bạn bằng link sau: facebook.com/pages > Sau đó chọn trang Fanpage mà bạn muốn phân quyền quản trị.

Bước 2: Bấm vào quản lý

Bước 3: Tiếp theo chọn Quyền truy cập trang

Bước 4: Tại Người có quyền truy cập trên Facebook bạn chọn (1) '' thêm mới'' > (2) bấm nút tiếp tục > (3) bạn nhập Tên hoặc email người mà bạn muốn phân quyền > (4) phân quyền xác nhận mật khẩu => hoàn thành phân quyền 

II. Cách phân quyền quản trị Fanpage Facebook trên ứng dụng điện thoại

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập vào trang trong Facebook > Chọn trang Fanpage muốn phân quyền > Bấm xem công cụ > Chọn Quyền truy cập trang > Chỗ ''Người có quyền truy cập trên Facebook'' bấm vào nút thêm mới > Nhập tên, email và chọn vai trò người được phân quyền > Xác nhận mật khẩu tài khoản Facebook và nhấn Gửi để hoàn tất.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: vào trang Fanpage muốn phân quyền chọn '' xem công cụ''

Bước 2: Tiếp theo chọn Quyền truy cập trang

Bước 3: Chỗ ''Người có quyền truy cập trên Facebook'' chọn (1) ''thêm mới''> (2) bấm nút tiếp tục > (3) bạn nhập Tên hoặc email người mà bạn muốn phân quyền > (4) phân quyền xác nhận mật khẩu => hoàn thành phân quyền