Thiết kế website

 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOSTING

Gói HOSTING

Cá nhân ++

(X2)

Chuyên nghiệp

(X3)

Chuyên nghiệp ++

(X3+)

Doanh nghiệp

(X4)

TM 
Điện tử

(X5)

Băng thông / tháng
(Bandwidth / monthly)

10 GB

20 GB

30 GB

40 GB

120 GB

Dung lượng
(Space)

500 MB

1000 MB

1500 MB

2000 MB

5000 MB

 Tên miền con
 (Subdomain)

02

04

06

04

08

 Tên miền ánh xạ
  (Domain Aliases)

08

20

30

Unlimited

Unlimited

  Bảng điều khiển hosting
  (Control panel)

Plesk
Panel

Plesk
Panel

Plesk
Panel

Plesk
Panel

Plesk
Panel

 Tạo tài khoản FTP, CSDL

 

 Cơ sở dữ liệu MSSQL
 (MS-SQL 2005 / 2008)

01

02

04

06

08

  ASP / ASP.NET / PHP5/MVC2/ Crystal Reports/ AJAX/LINQ

 .Net Frame 1.x / 2.0 / 3.5 / 4


 

 

 

 

 Tài khoản Email
 (Mailbox users)

0

0

0

0

0

URL Rewrite / Remote SQL

 Mail redirects

 Mail groups

 Mail autoresponders

  Thống kê sử dụng
 (Web statistics)

 Tuỳ chọn sửa files báo lỗi
 (Custom Error Documents)

Backup định kỳ Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần

Đơn giá (VND/tháng)  

50.000

100.000

150.000

200.000

350.000

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT 

BẢNG GIÁ BĂNG THÔNG MUA LẺ THÊM

100G Bandwidth Extra
+ 820.000đ x 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
10G Bandwidth Extra
+ 190.000đ x 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
50G Bandwidth Extra
+ 500.000đ x 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
5G Bandwidth Extra
+ 100.000đ x 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)