Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền

Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền

Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền

Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền tại Mạng Xuyên Việt

1. Các bước thực hiện

 • Bước 1: Xác nhận đồng thuận tại NĐK mới
  Chủ thể cần lựa chọn và liên hệ với NĐK muốn chuyển đến (NĐK mới) lấy mẫu "Đơn yêu cầu chuyền đổi sang nhà quản lý mới" điền thông tin, ký đóng dấu và gửi cho công ty Mạng Xuyên Việt
   
 • Bước 2: Gửi đơn cho Mạng Xuyên Việt
  Chủ thể gửi "Đơn yêu cầu chuyền đổi sang nhà quản lý mới" cho công ty Mạng Xuyên Việt theo địa chỉ sau:
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG XUYÊN VIỆT
  Địa chỉ: 93 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

  Sau khi nhận được đơn trên, Mạng Xuyên Việt sẽ Unlock và cung cấp mã xác thực của tên miền cho chủ thể.
  Việc thực hiện này sẽ thành công trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc sau khi nhận được đơn yêu cầu trên.
   
 • Bước 3: Hoàn thiện thủ tục chuyển đổi
  Chủ thể cung cấp mã xác thực cho NĐK mới.
   
 • Bước 4: Thực hiện chuyển đổi NĐK
  Nhà đăng ký mới thực hiện gửi yêu cầu chuyển đổi tên miền đến Nhà đăng ký mới
  Lưu ý: Việc chuyển đổi sẽ thành công trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc sau khi Nhà đăng ký mới gửi yêu cầu.
   
 • Bước 5: Kiểm tra kết quả
  Chủ thể có thể kiểm tra thông tin Nhà đăng ký quản lý tên miền qua WHOIS. 
   

2. Nguyên tắc thực hiện

 • Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện khi có sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia quá trình chuyển đổi, bao gồm:
 • Chủ thể quản lý, sử dụng tên miền;
 • Nhà đăng ký đang quản lý tên miền;
 • Nhà đăng ký mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến.
 • Tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký trong các trường hợp sau:
 • Trong vòng 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày tên miền được đăng ký mới;
 • Trong vòng 30 (ba mươi) ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng;
 • Tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm;
 • Tên miền đang bị tạm ngừng hoạt động;
 • Tên miền đang có tranh chấp.