Hướng dẫn tạo tài khoản email trong G Suite

Hướng dẫn tạo tài khoản email trong G Suite

Hướng dẫn tạo tài khoản email trong G Suite

 Trước khi thành viên trong công ty có thể đăng nhập và sử dụng dịch vụ G Suite, họ sẽ cần có tài khoản trong hệ thống. Các dễ dàng nhất để thêm tài khoản mới là sử dụng Google Admin console.

Trước tiên, bạn phải đăng nhập Admin console với tài khoản quản trị viên.

Bước 1. Truy cập và đăng nhập tài khoản Admin tại https://admin.google.com

Bước 2. Click vào biểu tượng Users.

Bước 3. Bấm nút Add user phía cuối màn hình.

Bước 4. Nhập First Name, Last Name và địa chỉ Email

Lưu ý: Trước khi tạo mới địa chỉ emai, kiểm tra xem thông tin tài khoản đã tồn tại hay chưa.

Bước 5. Chọn tên miền đã đăng ký của bạn.

Bước 6. (Không bắt buộc) Tạo mật khẩu ban đầu

Hệ thống sẽ tự động tạo một mật khẩu ngẫu nhiên cho tài khoản mới. Mật khẩu này được kết hợp giữa chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt và có độ dài hơn 8 ký tự. Để đảm bảo tài khoản được bảo vệ tốt nhất.

Để cài đặt mật khẩu khác với mặc định, chọn Set Password và nhập mật khẩu 2 lần. Google bắt buộc mật khẩu tối thiểu 8 ký tự. Hãy sử dụng chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản.

Bước 7. (Không bắt buộc) Chọn Additional Info để thêm các thông tin liên hệ khác (số điện thoại, địa chỉ) và thông tin chi tiết của từng nhân viên (mã số nhân viên, vị trí).

Bước 8. Bấm nút Create

Bước 9.  Bấm SEND EMAIL hoặc PRINT để gừi thông tin tài khoản tới người dùng mới.

Nếu bạn gửi email hướng dẫn tới người dùng mới. Hãy chắc chắn rằng người đó có khả năng truy cập vào địa chỉ email đó, KHÔNG phải địa chỉ email mới tạo.

Bước 10. Bấm Done