Hướng dẫn phân quyền truy cập tài khoản Google Ads

Hướng dẫn phân quyền truy cập tài khoản Google Ads

Hướng dẫn phân quyền truy cập tài khoản Google Ads

Bước 1: vào trang “Truy cập tài khoản

 

Bước 2: click “Thêm người dùng

 

Bước 3: nhập email người dùng, chọn làm Quản trị

 

Bước 4: click "Gửi lời mời"

Như vậy là xong, đợi người dùng được mời chấp nhận lời mời qua email