Hướng dẫn phân quyền truy cập tài khoản Google Ads

Bước 1: vào trang “Truy cập tài khoản

 

Bước 2: click “Thêm người dùng

 

Bước 3: nhập email người dùng, chọn làm Quản trị

 

Bước 4: click "Gửi lời mời"

Như vậy là xong, đợi người dùng được mời chấp nhận lời mời qua email