Hướng dẫn phân quyền truy cập tài khoản Facebook

B1: Truy cập vào Fanpage

B2: Click “ Cài đặt”

B3: Click “ Vai Trò trên trang”

B4: Nhập tên hoặc đường link facebook cá nhân vào ô “Nhập tên hoặc email”
Chỉnh quyền: biên tập viên, nhà quản trị.... -->  Ok