Thiết kế website

 BẢNG GIÁ HOSTING WINDOWS GIÁ CHẤT LƯỢNG CAO

Gói HOSTING

Cá nhân

(X2)

Chuyên nghiệp

(X3)

Nâng cao

(X4)

TM 
Điện tử

(X5)

Băng thông / tháng
(Bandwidth / monthly)

40 GB

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Dung lượng
(Space)

1 GB

5 GB

7 GB

15 GB

 Tên miền ánh xạ
  (Domain Aliases)

20

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 Tạo tài khoản FTP, CSDL

 Cơ sở dữ liệu MSSQL
 (MS-SQL 20012)

02

04

06

08

  ASP / ASP.NET / AJAX/LINQ

 .Net Frame 1.x / 2.0 / 3.5 / 4

 

 

 

 

 Tài khoản Email
 (Mailbox users)

0

0

0

0

URL Rewrite / Remote SQL

 Tuỳ chọn sửa files báo lỗi
 (Custom Error Documents)

Backup định kỳ Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần

Đơn giá (VND/năm)  

960.000

1.300.000

2.760.000

4.200.000

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT 

BẢNG GIÁ BĂNG THÔNG MUA LẺ THÊM

100G Bandwidth Extra
+ 820.000đ x 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
10G Bandwidth Extra
+ 190.000đ x 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
50G Bandwidth Extra
+ 500.000đ x 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
5G Bandwidth Extra
+ 100.000đ x 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)